مجله خبری کاغذ، مقوا و سلولز

سایر مطالب

خط تولید کارتن بسته بندی

در پست امروز نگاهی به خط تولید کارتن بسته بندی خواهیم داشت. در فرایند تولید کارتن بسته بندی از نوع خاصی از مقوا استفاده می شود. کارتن ها در ایران عمدتا به صورت سه لایه ادامه مطلب

فرهنگ لغت تخصصی صنعت کاغذ و مقوا

ﺳﺎﺑﻘﮥ ﺗﻬﯿﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻟﻐت در زﻣﯿﻨﮥ ﭼﻮب، ﺧﻤﯿﺮ و ﮐﺎﻏﺬ در اﯾﺮان وﺟـﻮد دارد.  ﻧﯿﺎز ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن، ﻣﺘﺨﺼﺼﯿﻦ، داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن و ﻣﺤﻘﻘﯿﻦ ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪ ﺑﻪ اﯾـﻦ ﺻـﻨﻌﺖ ﺑـﻪ ﭼﻨـﯿﻦ ﻣﻨﺒﻌـﯽ ﻧﯿـﺰ ﮐـﺎﻣﻼً اﺣﺴﺎس ﻣﯽﺷود. اﯾﻦ واژهﻧﺎﻣﻪ ﺟﺪﯾﺪ، ادامه مطلب

اصول بسته‌بندی محصولات دارویی

در سال‌های اخیر، با پیشرفت علم و تکنولوژی، روش‌ها و ابزارهای متنوعی برای چاپ و طراحی انواع بسته‌بندی دارویی مورداستفاده قرار گرفته است. اما بسته‌بندی محصولات دارویی باید بر اساس استانداردها و روندهای خاصی صورت ادامه مطلب

اوریگامی، خیلی باستانی، خیلی مدرن

امروز اوریگامی تنها یک هنر زیبا نیست، بلکه کاربردهای آن فراتر از کاردستی‌های بچه‌گانه است و در عرصه‌های مختلفی مانند معماری، اپتیک، علوم فضایی، زیست‌فیزیک، طراحی خودروها و قطعات الکترونیکی و مکانیکی، به کمک کارشناسان ادامه مطلب

زنجیره‌ تأمین: تاب‌آوری و مدیریت فعال

شکی نیست که همه‌گیری COVID-19 اختلال قابل‌ملاحظه‌ای در زنجیره‌ تأمین جهانی ایجاد کرده است. اتفاقی که مشابه آن در دهه‌های اخیر اتفاق نیفتاده بود و استراتژی‌های مقابله با این همه‌گیری بیشتر پاسخگوی نیازهای کوتاه‌مدت بود. ادامه مطلب